The High-Legged Guard-Room

It'S Good To Talk Claresta.

Effektivisera företaget.

Väldigt många saker går att göra effektivare och bättre. Det går alltid att förbättra saker. Detta kallas för effektivisering och är otroligt viktigt för ett företag till exempel. Man vill ju att saker och ting ska gå så snabbt som möjligt och så smidigt som möjligt. Men man vill också kunna spara pengar på det man gör. Tid är pengar som man brukar säga. Så att effektivisera något kan innebära att öra något snabbare och smidigare med mindre kostnad. På så sätt sparar företaget pengar och kan spendera det på andra viktiga saker som företaget behöver.